Gårdsgruppen

I föreningen finns en gårdsgrupp vars uppgift är att ta till vara på och förbättra vår gemensamma utemiljö.
Gruppen är indelad i två ansvarsområden. Ett område för A, C, D-gården och ett för B-gården.

I A, C, D-gårdens grupp ingår
Helena Nilsson

Sammankallande för gruppen är Helena Nilsson.

I B-gårdens grupp ingår
Sofia Skala
Rose-Marie Lindholm

Sammankallande för gruppen är Maria Larsson

Är du intresserad av att vara med i trädgårdsgruppen? Då är du välkommen att ta kontakt med någon av de sammankallande.