Gårdsgruppen

I föreningen finns en gårdsgrupp vars uppgift är att ta till vara på och förbättra vår gemensamma utemiljö.

Gruppen är indelad i två ansvarsområden. Ett område för A, C, D-gården och ett för B-gården.

I A, C, D-gårdens grupp ingår:

I B-gårdens grupp ingår:

Är du intresserad av att vara med i trädgårdsgruppen? Då är du välkommen att ta kontakt med någon av de sammankallande.