STYRELSEN & FUNKTIONÄRER

Namn och ansvarsområden för styrelsemedlemmar, 2018/2019

LEDAMÖTER
Kristina Johansson (Ordförande)
Fredric During (Kassör)
Anders Mejner (Informationsansvarig)
Carl Westerberg Anderson

SUPPLEANTER
Mikael Fredblad
Johan Gebring

För kontakt med samtliga i styrelsen, vänligen gå till KONTAKT-sidan.