STYRELSEN & FUNKTIONÄRER

Namn och ansvarsområden för styrelsemedlemmar, 2014/2015

LEDAMÖTER
Claudia Holm (Ordförande)
Caroline Samuelsson (Vice ordförande)
Wojtek Dabrowski (Kassör)
Peter Krokstrand (Webb- och informationsansvarig)

SUPPLEANTER
Jonathan Rodestedt
Göran Larsson

För kontakt med samtliga i styrelsen, vänligen gå till KONTAKT sidan.