STYRELSEN & FUNKTIONÄRER

Namn och ansvarsområden för styrelsemedlemmar, 2014/2015

LEDAMÖTER

Kristina Johansson (Ordförande)
Fredric During (Kassör)
Olof afUhr (sekreterare, informationsansvarig)
Göran Larsson (Husansvarig)

SUPPLEANTER

Anders Mejner
Carl Westerberg Anderson
Michael Skala 

För kontakt med samtliga i styrelsen, vänligen gå till KONTAKT-sidan.