STYRELSEN & FUNKTIONÄRER

Namn och ansvarsområden för styrelsemedlemmar, 2018/2019

LEDAMÖTER
Carl Westerberg Anderson (Ordförande)
Fredrik Hökegård (Kassör)
Anders Mejner (Informationsansvarig)
Mattias Lindholm

SUPPLEANTER
Kontakta oss!

För kontakt med samtliga i styrelsen, vänligen gå till KONTAKT-sidan.