Vision & nära framtid

Vision och nära framtid

VISION
Monumentet 27 ska vara en förening:

  • med god och stabil ekonomi
  • dit man flyttar och sedan ogärna vill lämna
  • där alla är en del av en gemenskap och känner sig trygga
  • där huset och utemiljön utgör en glädje för alla sinnen

Det är viktigt att föreningens gemensamma ekonomi sköts med stor omsorg. Alla ska kunna känna trygghet i att fastigheten, vår gemensamma egendom, förvaltas på ett bra sätt.

När man väl har bosatt sig på Ölandsgatan 49 ska ska det mycket till för att man ska flytta härifrån.

Vår förening ska vara en plats där alla boende, medlemmar och hyresgäster, känner sig hemma. Vi känner varandra, ger ett handtag om någon behöver hjälp och värnar om allas trygghet. Vi ställer upp och arbetar för föreningens bästa.

Vår fastighet är vår gemensamma tillgång. Därför ser vi till att både huset och våra två gårdar är vackra och välskötta. Alla hjälps åt med att plocka upp efter sig och känner ett ansvar för varandras trivsel.