FÖRENINGEN

Förening  Brf Monumentet 27
Adress  Ölandsgatan 49B, 116 63 Stockholm
Kommun  Stockholm
Församling  Katarina

Faktura adress 8954 Monumentet 27, c/o SBC Box5, 851 02 Sundsvall

Större underhåll
– Gårdsrenovering B-gården 2015
– Gårdsrenovering B-gården 2016
– Fasadrenovering 2013
– Nya källarförråd 2013
– Bredbandsnät installerades 2013
– Byte av alla fönster 2012
– Ny undercentralen monterades 2011
– Balkongerna på gården byggdes 2011
– Hissarna renoverades 2006
– Trapphusen målades 2006
– Tvättstugans maskiner byttes 2006
– Yttertaken renoverades med ny plåt 2005
– Avloppsstammar och elinstallationer byttes ut 1976