FÖRENINGEN

Förening  Brf Monumentet 27
Adress  Ölandsgatan 49B, 116 63 Stockholm
Kommun  Stockholm
Församling  Katarina

Fakturaadress 8954 Monumentet 27, c/o SBC Box5, 851 02 Sundsvall

Större underhåll
2017, Byte av vattenmätare
2016, Genomgång av Stammar Stammarna är i gott skick
2016, Upprustning av ACD-gården
2015, Renovering av B-gård
2015, Vindsombyggnad i ABD, Avslutades 2016
2013, Fasadrenovering 2013 Avslutades 2013
2013, Installation av bredbandsnät 2013 Avslutades 2013
2013, Nya källarförråd 2013 Avslutades 2013
2012, Vindsombyggnad i C 2012 – 2013 Avslutades 2016
2011, Fönsterbyte 2011 – 2012 Fönsterbytet avslutades under 2012
2010, Upprustning av alla ytterdörrar 2010 – 2013 Avslutad
2010, Ny värmecentral 2010

Planerat underhåll
2020, Uppföljning/åtgärder för OVK
2020, Målning av trapphus

– Avloppsstammar och elinstallationer byttes ut 1976