FÖRENINGEN

Förening  Brf Monumentet 27
Adress  Ölandsgatan 49B, 116 63 Stockholm
Kommun  Stockholm
Församling  Katarina

Faktura adress 8954 Monumentet 27, c/o SBC Box5, 851 02 Sundsvall

Större underhåll
- Gårdsrenovering B-gården 2015
- Gårdsrenovering B-gården 2016
- Fasadrenovering 2013
- Nya källarförråd 2013
- Bredbandsnät installerades 2013
- Byte av alla fönster 2012
- Ny undercentralen monterades 2011
- Balkongerna på gården byggdes 2011
- Hissarna renoverades 2006
- Trapphusen målades 2006
- Tvättstugans maskiner byttes 2006
- Yttertaken renoverades med ny plåt 2005
- Avloppsstammar och elinstallationer byttes ut 1976